2012-09-01

PROJEKT / PROJECT: Beata Pawlikowska

Portret "Beata Pawlikowska" rozpoczęty na początku sierpnia 2012. Moim zamiarem na początku było wykończenie go, ale po pewnym czasie stwierdziłam aby pozostawić go jako niedokończony...


2012-05-12

Początek... / Beginning...

Od dłuższego czasu szukałam tematu na bloga, lecz takiego który nie powielałby tematów już opublikowanych w sieci oraz łączący moje zainteresowania i pasje. Blogów kulinarnych, o modzie, czy podróżach jest wiele.

Mnie jednak zawsze (nie wiedzieć czemu) inspirowała ogólnie pojęta sztuka, stąd też postanowiłam stworzyć miejsce w sieci łączące w jednym miejscu wiele różnych gatunków tej dziedziny ludzkiej działalności. Jeśli ktoś wcześniej rozpoczął tego typu bloga, to zapraszam to współpracy.

Jesteś artystą? Masz coś ciekawego do pokazania? Odbywają się w Waszym mieście interesujące wydarzenia związane ze sztuką? Wówczas proszę o kontakt.

For a long time I was looking for a theme for my own blog, but such that would't duplicate the topics already published and which is also connecting my interests and passions. There are many blogs culinary, fashion and travel. 

However, sinds almost 19 years I'm inspired art, so I decided to create site connecting in one place of different species in this area of human activity. If someone had started this type of blog, I invite you to cooperation. 

Are you an artist? Do you have something interesting to show? Is maybe in your town interesting event related to art? Then please contact me or just put it on site.