2017-01-22

Portrait / Portret: Paulina Młynarska

Kolejny rysunek gotowy... / The next drawing is ready... /De volgende tekening is klaar...

Paulina Młynarska - polska aktorka, dziennikarka i prezenterka (radiowa i telewizyjna), pisarka i felietonistka, a także feministka.

**********

Paulina Mlynarskapolish actress, journalist and presenter (radio and TV), writer and columnist, also feminist.


2017-01-20

Portret: Magda Mołek

Następny portret gotowy...

Magda Mołek - ur. 30 kwietnia 1976 - polska dziennikarka

************

Next portrait is ready...

Magda Molek - born in 30 april 1976 - polish journalist


2017-01-16

Trzy portrety sprzedane w licytacji na rzecz WOŚP/ Three portraits are sold for "The great orchestra of christmas charity"

Trzy portrety (Edyty Bartosiewicz, Moniki Kuszyńskiej i Michała Kwiatkowskiego) zostały sprzedane w licytacji na rzecz WOŚP / Three portraits (Edyta Bartosiewicz, Monika Kuszyńska i Michał Kwiatkowski) are sold for "The great orchestra of christmas charity".