2017-01-20

Portret: Magda Mołek

Następny portret gotowy...

Magda Mołek - ur. 30 kwietnia 1976 - polska dziennikarka

************

Next portrait is ready...

Magda Molek - born in 30 april 1976 - polish journalist


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz